Pembinaan

Kumpulan informasi pembinaan yang diadakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Lihat
Pembinaan Buku Elektronik *Beta
2020-09-09 00:00:00

Pembinaan Buku Elektronik *Beta

00:00:00 - 00:00:00 Puskurbuk

Pembinaan/pelatihan untuk pelaku perbukuan

Pelatihan Buku Elektronik 2 *Beta
2020-06-06 00:00:00

Pelatihan Buku Elektronik 2 *Beta

00:00:00 - 00:00:00 Zoom

Pelatihan jurnalistik untuk para pelaku perbukuan

Standard Buku Elektronik *Beta
2020-06-06 00:00:00

Standard Buku Elektronik *Beta

00:00:00 - 00:00:00 Hangout

Pembinaan para pelaku buku untuk mengimplementasi standard buku elektronik

Pelatihan Buku Elektronik 1 *Beta
2020-06-06 00:00:00

Pelatihan Buku Elektronik 1 *Beta

00:00:00 - 00:00:00 Puskurbuk

Pelatihan untuk para pelaku perbukuan